4 TEDENSKI PROGRAM ODPRAVLJANJA KRONIČNIH TEŽAV Z UČENJEM METODE AEQ®

Spletni program učenja metode AEQ® in AEQ® dihanja.

Z večjim občutenjem in urejanjem telesnega gibanja dobimo priložnost. Priložnosti živeti življenje brez kroničnih bolečin, slabih medsebojnih odnosov ali doživljanja občutkov ujetosti v stalni izčrpanosti ali brezizhodni situaciji.


Za odpravo težav, ki nam povzročajo slabo izkušnjo življenja, je ključno razumevanje vzrokov in mehanizmov za nastanek takšnega občutenja. Poznamo mnoge metode in načine, ki nam lahko pomagajo trenutno počutiti se bolje. Vendar je zelo malo takšnih, ki nam pomagajo izkopati se iz kroničnih težav na trajen način. Ena od teh metod je zagotovo pristop in učenje metode AEQ®.


Sam sem bil prepričan, da lahko s športom in drugimi oblikami gibanja rešim vse kronične težave, ki so se začele z leti pojavljati in večati. Strastno sem preizkušal različne metode in načine, kako bom z več truda in rednim izvajanjem različnih korekcijskih, stabilizacijskih in funkcionalnih vaj omilili bolečine v hrbtu ter druge gibalne omejitve. Nisem se zavedal, da te težave ne izhajajo iz pomanjkanja športanja ali slabe telesne pripravljenosti, temveč iz slabega občutenja telesa ter neznanja in nerazumevanja tega, kako urediti stvari, ki so me motile, ovirale, ogrožale ali omejevale.


Z več gibanja in ni trme šlo, potreben je bil drugačen pristop.


Povečati občutenje telesa, vzpostaviti kvalitetno povezavo med tem, kaj hoče um in zmore telo ter vzpostaviti nov proces učenja, vedenja ter grajenja trajnih odnosov, so glavni cilji programa. To bomo dosegli z večanjem razumevanja osnovnih fizikalnih zakonitostih, po katerih deluje telo, večjim občutenjem telesa ter upoštevanjem slednjega med izvajanjem AEQ® vaj, AEQ® dihalnih vaj ter dihalnih modulov.

“Pomanjkanje časa, obilje energije, varno in udobno okolje ter nepravilno razumevanje pomena bolečine lahko povzročijo, da naše mišice postanejo zakrčene, naše gibanj pa okorno in manj učinkovito. Kar privede do neugodja, obrab in bolečin.”

NAMEN PROGRAMA:

 • Zmanjšati in odpraviti kronične bolečine neznanega izvora.
 • Zmanjšati in odpraviti gibalne omejitve ter trdo in okorno premikanje.
 • Izboljšati kronično neučinkovite ter neurejene odnose doma ali v službi.
 • Odpraviti kronično ostajanje na mestu in z dovolj energije ter jasnimi cilji začenjati nov dan.
 • Živeti dobro življenje.

“Življenje ves časa teče naprej. Delovati v sedanjosti in ob tem ostati ujet v vzorcih iz preteklosti, prinese bolečino.”

TEME PROGRAMA:

 • Glavni vzroki OTRDELOSTI in nastanka kroničnih bolečin.
 • SPROŠČANJE, daljšanje, raztezanje mišic – kakšna je razlika?
 • Razmerje in povezanost med POZORNOSTJO, ČASOM IN ENERGIJO.
 • Kaj pomeni KRONIČNOST?
 • Vloga zavestne POZORNOSTI pri učenju, višanju nadzora nad izvajanjem dejanj in pri iskanju večje učinkovitosti v delovanja telesa.
 • Vloga počitka, SPROŠČENOSTI in kreativnost.

ZAČETEK IN POTEK PROGRAMA:


Program bomo začeli z uvodnim predavanjem v nedeljo, 3. 3. ob 19.00 uri. Predstavil bom program in pojasnil, na kakšen način vam bo pomagalo učenje metode AEQ® in AEQ® dihanja pri odpravljanju kroničnih stanj.
Sledili bodo 4 tedni razlag in učenja vaj metode AEQ® in AEQ® dihanja petkrat na teden.

Srečevali se bomo v ponedeljek, torek, četrtek, petek in nedeljo ob 20 uri v živo preko aplikacije ZOOM.

V TEM ČASU BOSTE POSTOPOMA IN VEDNO GLOBJE SPOZNAVALI TER DOJELI:

 • Kaj so glavni vzroki kroničnih bolečin v današnjem času?
 • Kaj je membrana in kakšna je njena funkcija v okolju, v katerem živimo?
 • Kako vpliva kronična mišična zakrčenost na naše gibanje, vedenje in čustvovanje?
 • Kaj je senzorno motorna amnezija (SMA), kateri so vzroki za njen nastanek v preteklosti in kakšen vpliv ima na naše življenje v sedanjosti?
 • Kaj je potrebno za SPREMEMBO in kako jo doseči, da vam bo prinesla boljše življenje brez bolečin in drugih kroničnih težav?

KAJ POTREBUJETE ZA UDELEŽBO NA PROGRAMU:

 • Računalnik in stabilno internetno povezavo
 • Aplikacijo Zoom
 • Ležalno podlogo ali tanko blazino
 • Topel in miren prostor

POTEK SREČANJ:

5 min pred začetkom srečanja vam bom poslal povezavo po elektronski pošti.
Prvih 15 min bom namenil razlagi posamezne teme ali področju, ki ga bomo z vajo ozaveščali in urejali. 25-30 min bomo namenili učenju AEQ® vaje ali dihalnih modulov. Zadnjih 15 min bom namenil odgovorom na morebitna vprašanja ali razlagi določenih odzivov na vajo, ki jih bi želeli slišati.


Prisotnost in rednost na srečanjih je ključnega pomena. Morebitni izostanek boste lahko ob predhodno napovedani odsotnosti nadoknadili z avdio posnetkom vaje tistega dne, vendar brez razlage. Dostop do posnetka bo na voljo 24 ur. Večdnevne odsotnosti niso priporočljive, saj bo tako izostal tudi rezultat.


Za posnetek zaprosite do 20.00 ure tekočega dne.


Ob koncu programa prejmete tudi opis programa in AEQ® vaj, ki se jih boste učili.
Spoznali boste 4 AEQ® vaje in 4 dihalne module.

CENA PROGRAMA: 160 €
ŠTEVILO UDELEŽENCEV : 12
PROGRAM VODIM: Gregor Marinšek, učitelja metode AEQ 2. stopnje, učitelj AEQ dihanja 1. stopnje

Prijave na tej POVEZAVI.

Za več informacij mi lahko pišeš na gregor@zagibmijemar.si

Plačilo programa v celoti je pogoj za sodelovanje.

Spletni program za močne očete

Izraz moč lahko razumemo na več načinov. Mentalna moč, moč privlačnosti, psihična moč, fizična moč, moč za premagovanja težav in izzivov, moč samopremagovanja, vztrajnost v moči, eksplozivna moč, (po)moč, nemoč, itd.

Fizikalno pomeni moč opravljeno delo v danem času, fiziološko zmožnost opravljanja dela, dejanj in premikanja za namen zadovoljevanje potreb sebi in drugim.

Praviloma imamo moški večje predispozicije pri izražanju moči.

Ko primerjam življenja naših očetov in nas, nove generacije očetov spoznavam, da smo si očetje danes pustili odvzeti moč. Delno smo tega krivi sami, deloma je to povzročilo trenutno stanje v družbi. Posrkala sta nas večja hitrosti in tempo življenja. Dopustili smo odrinjenost moške energije in primernega vpliva le-te za vzpostavitev harmoničnih odnosov v družbi in v družini.

Vse preveč smo to dopustili pri vzgoji naših otrok. Tako doma in v šolah ni več dovoljen ravs za učenje primerne agresivnosti, cenjena je zgolj »kozmetična« moč, premalo je izkustvenega učenja in učenja na napakah.

V družbi je spodbujena pridnost, da otroci negibno sedijo pred zasloni ali v šolskih klopeh.

Vse to pri moških povzroča pomanjkanje občutka in nezainteresiranost za poslanstvo očeta. Očetje postajajmo odtujeni od svojih najbližjih. Pri vzgoji otrok prenašamo odgovornost na druge, pri reševanju težav se počutimo nemočne in takrat odreagiramo preburno oziroma preveč agresivno. Zaradi neprijetnih občutkov, ki se ob tem pojavljajo, se posledično raje zatekamo v več službenih obveznosti, v pretirano ukvarjanje s športom ali v gostilno.

Nezadovoljstvo, ki se ob tem nabira, prinese posledice.

Zadrževanje čustev, neizvedene akcije in sam občutek neizpolnjenega poslanstva povzroči v telesu stalno pretirano zakrčenost skeletnih mišic, tudi v mirovanju ali spanju. Pojavljati se začnejo kronične bolečine ali gibalne omejitve, ponavljajoče se poškodbe pri športu ali delu ter nekatere bolezni kot posledica stalnih vnetij.

Naše življenje nam ni všeč.

Posledično imamo na voljo še manj pozornosti, časa in energije za odpravljanje tega nezadovoljstva. Pojavi se še večji občutek neizpolnjenosti in nemoči za odpravo tega stanja, kar lahko povzroči negativno spiralo v smeri depresije.

Posledice pa čutijo predvsem otroci.

Pri njih se lahko pojavi občutek praznine in dvoma o sebi. Ni nekoga, ki bi jih spodbujal k samostojnosti in jih učil prevzemanja odgovornosti. Oče je tisti, ki pošlje otroke v svet. Otroci lahko razvijejo neracionalna vedenja, nerealne predstave o sebi, iščejo pobeg v virtualni svet ali se pa pojavi depresija in nagnjenost k samomoru.

Vprašati se moramo, kaj prenašamo na naslednjo generacijo?

Kako jih lahko kot očetje podpremo, da bodo samostojni, zadovoljni in uspešni?

Na določene stvari ne moremo vplivati.

Lahko pa prevzamemo odgovornost in povečamo vpliv pri vzgoji lastnih otrok skozi večanje zavedanja, kaj moram spremeniti pri sebi, da bodo naši otroci deležni primerne moške energije.

Govorim o močnem, odločnem, stabilnem, odgovornem, srčnem, mirnem in samozavestnem očetu, ki se bo na primer brez kroničnih bolečin zmožen igrati s svojim otrokom, pomagal sosedu pri selitvi ter se čutil dovolj močnega in samozavestnega pri prenašanju tako fizičnih kot psihičnih bremen.

Očetu, katerega pohvala bo dala otroku krila in očetu, katerega NE bo spoštovan.

Takšen oče bo z več samozaupanja in zavedanja bolje naučil svoje otroke prevzemati odgovornost za svoja dejanja in ne zatekanja k izgovarjanju, jim v pravi meri dovolil pridobiti izkušnje v resničnem svetu in jih ne »zavijal v vato«, jih naučil vztrajnosti in ne trme ter dajanja pozornosti živemu in ne ekranom.

Na ta način bo bolje opravil svoje poslanstvo kot oče in otrokom omogočil razviti to pretanjeno zavedanje, kako najti in prevzeti svojo vlogo v svetu, v katerem živimo.

Program je nastal kot posledica izzivov, skozi katere sem se prebijal sam in očetje okoli mene. Z uspešno izpeljanim programom Od slona do panterja sem dobil še boljši vpogled v potrebe in izzive staršev v današnjem času. Še posebej sem se lahko poistovetil z drugimi očeti.

Poiskal sem tiste skupne točke, pri katerih smo imeli podobne izzive. Razdelil sem jih na tri področja:

 • ODPRAVLJANJE OMEJITEV
 • ŠIRJENJE ZNANJA IN VPLIVA
 • KREPITEV MOČI

Ta področja sem na podlagi mojega znanja in izkušenj združil v program.

Rdeča nit programa je metoda AEQ®. Ta nas uči razumevanja in občutenja stanja v telesu, ki primarno vpliva na naše delovanje. Skozi učenje in izvajanje vaj AEQ ter razumevanja metode, boš bolje občutil zakrčenost v telesu, ki se kaže kot kronične bolečine in vzroke za njihov nastanek. Učil se boš sproščati in daljšati mišice, s katerimi si si ustvaril v telesu nekakšen oklep, ki ti je v preteklosti dal zaščito pred negativnimi vplivi iz okolja, danes te pa ovira v doseganju boljšega delovanja – v lahkotnejšem gibanju, v boljšem sprejemanju odločitev in učinkovitejšem doseganju ciljev kot tudi grajenju odnosov.

V programu boš spoznal princip učenja praktičnih gibalnih spretnosti, ki dajejo POMEN temu, zakaj se gibamo ali športamo. Z vitalnimi spretnostmi boš izboljšal učinkovitost in lahkotnost premikanja v nizkih in pokončnih položajih telesa. Uril se boš v nadzorovanju in načinu premikanju telesa, za katero je naše telo narejeno.

Po takšni vadbi se boš počutil sproščeno, umirjeno in ravno prav utrujeno.

Z določenimi gibalnimi spretnostmi lahko intenzivneje razvijamo moč, okretnost in dinamično stabilnost. Na igriv in preprost način povezovanja teh spretnosti, ki mu rečemo COMBO, boš višal obremenitev do te mere, da je bo ta še znotraj tvojega gibalnega znanja in zmogljivosti telesa. Le takšna vadba je na dolgi rok primerna, učinkovita in brez poškodb ali bolečin.

Spoznal in ozavestil boš tudi orodja in načine, kako okrepiti svoj odnos s svojim otrokom in svojimi najbližjimi. Predstavil ti bom, kaj je najvrednejša stvar, ki jo lahko daš svojim otrokom, kako napolnimo bančni račun vsakega odnosa in kako ravnati, ko se otrok vede neprimerno.

Program je najbolj primeren za očete otrok starih med 2. in 15. let. Veselim se vsakega od vas, ki se bo zanj odločil.

Skupaj lahko spremenimo svet na bolje tako, da vsak vsaj za malo spremeni na bolje svoj svet.

To počnemo očetje.

Prijavi se na:

https://www.subscribepage.com/mocni_ocetje

Gregor

Učitelj metode AEQ 1. stopnje

Učitelj AEQ dihanja 1. stopnje

MovNat Level 3 Trainer

ODPRAVA HIMLUNG HIMAL SKOZI OČI UČITELJA AEQ METODE

  PRIMERNA MOTIVACIJA ZA IZZIV

  Doseči nadpovprečen športni rezultat na primeren način zahteva od posameznika določen nivo športno-gibalnega znanja, telesnih sposobnosti in gibalne inteligence. Potrebno je torej povečati širino in globino znanja posameznih gibalnih tehnik oz. spretnosti, povečati nivo aerobnih, motoričnih in mentalnih sposobnosti telesa ter splošno dvigniti ali izkoristiti nek splošni športno-gibalni potencial. Slednjega je možno dvigniti skozi dejavnosti, ki so direktno vezane na športno-gibalno dejavnost, kjer si želimo rezultat ali pa ga doseči z udejstvovanjem tudi v drugih športno-gibalnih dejavnostih.

  Leta 2020 se je pojavila priložnost za sodelovanje na smučarski odpravi na goro Himlung Himal v Nepalu. Priložnost sem takoj zagrabil, saj se mi je zdel cilj primerno dosegljiv. Pri tem sem upošteval svoje smučarsko znanje, izkušnje z visokimi gorami, leta alpinističnega staža in navsezadnje tudi finančni strošek, ki je za takšno odpravo potreben. Zaradi pandemije smo odpravo prestavili na leto 2022.

   

  Proti vrhu Himlung Himala (7126m)

  Kljub temu, da vzpon na ta vrh ni vrhunski alpinistični dosežek, je bil zame ravno pravšnji izziv. Bil je kombinacija dovolj velike motivacije, mojega trenutnega smučarsko-alpinističnega znanja in finančnih zmožnosti. V mojih očeh torej ravno prav vabljiv in realno dosegljiv.

  Moj um je opredelil glavno motivacijo za priprave na takšen dosežek na sledeč način:

    • Nisem še bil na tako visoki gori – najvišje pred tem na Aconcagui.

    • Turno in alpinistično smučanje je moja najljubša alpinistična dejavnost v gorah.

    • Cilj se nahaja v Himalaji; v gorstvu, v katerem še nisem bil in je posledično ponujal nova doživetja in izkušnje.

    • Prav tako je bil pomemben dejavnik to, da je odpravo organiziral moj prvi alpinistični mentor – Stojan Burnik. Njemu namreč zelo zaupam in to je bila najina prva skupna odprava v tuja gorstva.

    

   Stojan in jaz

   Ekipo smo sestavili v zadnjem trenutku. Bilo nas je 8 posameznikov. Stojan in Viki Grošelj sta postala organizacijski motor ekipe. Kmalu se nam je pridružil Iztok Tomazin, zdravnik in odličen smučar ter plezalec, z našega odseka sem povabil tri zagnane smučarje – Uroš Cigljar, Nejc Škrablin in Boštjan Dečman. Mesec pred odpravo pa je priletel v ekipo še Tomaž Erpič, odličen smučar z izkušnjami v visokih gorah.

   Bili smo zelo dobra kombinacija mladosti in izkušenj, kar je botrovalo temu, da nas je od osmih prišlo na vrh pet, od tega štirje opravili spust s smučmi. Opravili smo prvi slovenski pristop na ta vrh ter smučarski spust z tega vrha v bazo.

    

   Ekipa v bazi

   Odprava je bila uspešna v vseh pogledih. Ne samo, da smo osvojili vrh, sklenili smo nova prijateljstva, doživeli Nepal v svoji prvinski obliki ter pridobili navdušenje in ideje za naslednje cilje.

   Pa je pri uspešnih odpravah, o katerih tudi sicer beremo v knjigah in časopisih, res vse tako rožnato?

   Gregor

   Gremo na Dunaj!

   Slovenci smo se, zgodovinsko gledano, veliko hodili izobraževat na Dunaj. 

   To je naša najbližja svetovna metropola.

   Ponujam ti priložnost, da se mi pridružiš, na bolj druženju kot izobraževanju, v Sporthalle Wien, ki je edinstven prostor za vadbe v tem delu sveta..

   Ja, to je ta prostor, kjer sem se izobraževal s somišljeniki iz celega sveta po metodi Movnat. Nekaterim izmed vas sem že predstavil osnove te metode. Sedaj se je pojavila priložnost, da tudi vi v živo spoznate ta idealen prostor za učenje naravnega gibanja v zaprtem prostoru. 

   Končni cilj te metode je biti sposoben uporabljati te spretnosti v zunanjem okolju, vendar je za začetnike ali učence to sprva bolje početi v bolj kontroliranih pogojih.

   Program je sledeč:

   1. dan

   V soboto popoldan bi se dobili ob 17.00 uri pred Sporthalle (ura še ni dokončna). Sledila bi predstavitev vadbenega centra. Predstavili nam bodo programe, opremljenosti centra, še posebej pa za Movnat izdelano opremo Cube sports

   Sledil bo trening v Sporthalle z njihovim Movnat certificirani trenerji 3 stopnje. To je glavna stvar, zakaj bomo tam. Prilagojen bo sposobnostim in znanju skupine.

   Skupno cca. 2-3 ure.

   Zvečer druženje in ogled Dunaja v skupini ali v lastni režiji.

   2. dan

   V nedeljo dopoldan bi opravili še en trening v Sporthalle in raziskali možnosti ter prednosti tovrstne vadbe za otroke in odrasle. Tudi ta trening bo vodil njihov trener ali pa jaz v trajanju skupaj cca.2 uri.

   Popoldan bi se vrnili v Slovenijo.

   Prevoz, spanje in hrana na Dunaju so v lastni režiji. Če bi kdo pri tem potreboval pomoč, z veseljem pomagam.

   Prispevek za skupaj cca 5 ur predstavitev in treningov je zate, ki me redno spremljaš, le 50€

   Vodja programov Yue-Zong Tsai (sliši že na Zong) je pripravil to ponudbo specifično za ta dogodek. Sicer so cene za 70-100% višje.

   Prijave in plačilo kotizacije uredite pri meni.

   Dogovarjam se tudi za izdajo potrdil o udeležbi.

   V kolikor te ponudba zanima, se prijaviš tukaj:

   https://www.subscribepage.com/…

   Prostora je za 15 oseb. Ti si moja prva izbira 😉

   Za več info me pokliči na 040639629 ali piši na

   gregor@zagibmijemar.si

   Se vidimo na Dunaju!

   Gregor

   AEQ vaje

   Z AEQ vajami se v prvi vrsti učimo zaznavanja telesa ter stanja v telesu, v katerem smo trenutno in sprejemanju le-tega. To sem jaz. To telo, s takšnimi mislimi in temi nepotrebnimi napetostmi v mišicah. Skušamo ozavestiti in začutiti ali je takšno stanje potrebno in realno v tem danem trenutku.

   Z vajami najprej poustvarimo enega od refleksov, ki smo ga razvili na telesni ravni za reševanje neke situacije, ki je v nas sprožila nek čustven odziv. Čustven odziv se vedno odraža kot mišična napetost v določenem delu skeletnih mišic. Vzrok je lahko neka čustvena travma v preteklosti ali nek strah pred dogodki, ki se utegnejo zgoditi v prihodnosti. V obeh primerih se zaradi SMA refleks prenese na podzavestno raven in pride do kronično napetih mišic, kar povzroči in se kaže kot zmanjšana amplituda gibov v sklepih in splošna okorelost v gibanju. Stanje, ki se po navadi ne spremeni (popravi) samo od sebe.

   Z vajami z nežnim in mehkim aktiviranjem določenih mišic ali mišičnih skupin najprej povečamo in ozavestimo napetost teh mišic, nato pa jih z zavestnim zmanjševanjem napetosti skušamo sprostiti in podaljšati. To počnemo z radovednostjo, pozornostjo in igrivostjo. Ne trudimo se z velikimi amplitudami gibov in vlaganjem preveč moči. V ospredju je ozaveščanje trenutka, ko začutimo, da se mišice napnejo in nato zopet, ko začutimo, da se sprostijo. Pri tem ne sme priti do občutka bolečine. To je znak, da skušamo določene mišice preveč raztegniti ali skrčiti glede na njihovo trenutno sposobnost podaljševanja ali krčenja, ter istih sposobnost antagonistov, ki pri gibu sodelujejo.

   Bistvo vaje je čutenje. Čutimo kaj krčimo in kaj sproščamo. Kaj lahko še sprostimo, da bo gib lažji in prijetnejši ? Kakšen je stik telesa s podlago? Koliko najmanj truda moram vložiti, da lahko opravim gib? Se borim proti gravitaciji ali sodelujem z njo in se ji znam prepustiti? Čutim, da gib postaja prijeten in ga z užitkom ponavljam. Tako izvajan gib pa pripravi um, da se znova poveže s telesom.

   Vaje dojemam kot orodje. Ker je ego v osnovi orodje uma, da zadovolji potrebe uma in telesa, so dandanes AEQ vaje nujno potrebno orodje za ustrezno komunikacijo med umom in telesom. Zaradi skoraj neomejenega dostopa do energije, namreč ta komunikacija ni optimalna. Ego si želi več ali drugače kot zmore  telo. Z ustrezno komunikacijo, ki se kaže kot mehkost in lahkotnost giba, ego zmore zopet prisluhniti in zaupati telesu. S tem povečamo red v našem organizmu in zmanjšamo entropijo. Preidemo v parasimpatični način delovanja, ki je za nas optimalen. Izboljša se razmerje med vloženim in pridobljenim tudi na ostalih področjih našega delovanja. Poveča se naša učinkovitost in odpornost na stresne situacije, težave rešujemo zavestno in pozorno. Z rednim izvajanjem vaj tako povečamo sintropijo v telesu, kar se kaže v ekspanziji našega delovanja in užitku ob tem.

   Gregor

   Prvo leto izvajanja metode AEQ

   Pred letom dni sem se prvič poglobljeno srečal z metodo Aeq. Udeležil sem se seminarja za učitelja Aeq metode 1. stopnje pri ustanovitelju metode Alešu Ernstu v Brežicah.

   Aleš je temeljito stresel temelje mojega pristopa za gibanje in šport. Predstavil nam je pomembnost urejanja gibanja in mehanizme prevzemanje nadzora nad njim.

   Z zavestnim urejanjem gibanja lahko v prvi vrsti dostopamo do vzrokov kroničnih bolečin. Dobimo priložnost, da se zavemo, zakaj prihaja do nepotrebno povečanih napetosti mišic telesa, ki povzročajo neučinkovito gibanje.

   Najbolj novo je bilo spoznanje, da smo »mi« telo. Ne naš um ali naš ego, temveč telo, ki deluje v realnosti. Tukaj in zdaj. Telo je del stvarnega sveta in nanj deluje gravitacija vedno enako.

   Kakšni so učinki po enem letu dokaj rednega izvajanja vaj?

   • Samozavedanje

   Izboljšano zaznavanje povezanosti čustev in misli z napetostjo telesa. Kako posamezni dražljaji povzročajo telesni odziv in zaznavanje občutkov ob tem. Ali bolj pravilno: začetek tega procesa.

   • Občutno zmanjšanje bolečin

   Kar nekaj let sem čutil stalne bolečine v ledvenem delu, desni rami in vratu. Ne bom rekel, da jih ni več, sem pa precej spremenil urejenost gibanja, zato je stanje bistveno boljše in občasno bolečin ni več.

   • Odnosi

   Zelo sem povečal zaznavanje lastnih odzivov ob interakciji z drugimi. Bolje čutim tvorjenje in nivo lastne energije ter nadzor nad njo v situacijah, ko postanejo odnosi intenzivnejši. Ne toliko kontrola čustev, temveč bolj situaciji primerno izražanje občutij.

   • Kvaliteta gibanja

   Čisto konkretno: z zavestno pripravo treningov in primerno količino truda, sem lani poleti opravil MovNat Level 3 Certification. Ta naziv je rezerviran le za posameznike, ki odlično nadzirajo gibanje telesa in so sposobni prilagoditi tehniko gibanja različnim okoliščinam. Poleg telesnih spretnosti je tukaj velik poudarek tudi mentalni moči.

   • Vertikalna in horizontalna povezanost

   Poleg nadzora nad celotnim gibanjem telesa, znam bolje ubesediti lastne misli, čustva in občutke. S tem dobivam priložnost, da zaznam razliko med mojimi željami in realnimi potrebami, med voljo in mišljenjem, med domišljijo in realnostjo. Moja dejanja so tako bolj v skladu z mojimi zmogljivostmi, znanjem in inteligenco.

   Aeq metoda je učinkovito in oprijemljivo orodje za zaznavanje stanja v telesu. Z urejanjem najprej enostavnih gibov na mehak in lahkoten način dostopamo do priložnosti, da prenapete mišice začutimo in nato sprostimo. V telesu poiščemo prijetne občutke sproščanja in ekspanzije, ki so pogoj za učinkovito gibanje in motivacija za nadaljevanje procesa.

   Te zanima več o metodi Aeq? Piši mi na gregor@zagibmijemar.si za več informacij.

   Začel sem izvajati skupinske in individualne delavnice učenja vaj 1. stopnje v Celju.