Spletni program za močne očete

Izraz moč lahko razumemo na več načinov. Mentalna moč, moč privlačnosti, psihična moč, fizična moč, moč za premagovanja težav in izzivov, moč samopremagovanja, vztrajnost v moči, eksplozivna moč, (po)moč, nemoč, itd.

Fizikalno pomeni moč opravljeno delo v danem času, fiziološko zmožnost opravljanja dela, dejanj in premikanja za namen zadovoljevanje potreb sebi in drugim.

Praviloma imamo moški večje predispozicije pri izražanju moči.

Ko primerjam življenja naših očetov in nas, nove generacije očetov spoznavam, da smo si očetje danes pustili odvzeti moč. Delno smo tega krivi sami, deloma je to povzročilo trenutno stanje v družbi. Posrkala sta nas večja hitrosti in tempo življenja. Dopustili smo odrinjenost moške energije in primernega vpliva le-te za vzpostavitev harmoničnih odnosov v družbi in v družini.

Vse preveč smo to dopustili pri vzgoji naših otrok. Tako doma in v šolah ni več dovoljen ravs za učenje primerne agresivnosti, cenjena je zgolj »kozmetična« moč, premalo je izkustvenega učenja in učenja na napakah.

V družbi je spodbujena pridnost, da otroci negibno sedijo pred zasloni ali v šolskih klopeh.

Vse to pri moških povzroča pomanjkanje občutka in nezainteresiranost za poslanstvo očeta. Očetje postajajmo odtujeni od svojih najbližjih. Pri vzgoji otrok prenašamo odgovornost na druge, pri reševanju težav se počutimo nemočne in takrat odreagiramo preburno oziroma preveč agresivno. Zaradi neprijetnih občutkov, ki se ob tem pojavljajo, se posledično raje zatekamo v več službenih obveznosti, v pretirano ukvarjanje s športom ali v gostilno.

Nezadovoljstvo, ki se ob tem nabira, prinese posledice.

Zadrževanje čustev, neizvedene akcije in sam občutek neizpolnjenega poslanstva povzroči v telesu stalno pretirano zakrčenost skeletnih mišic, tudi v mirovanju ali spanju. Pojavljati se začnejo kronične bolečine ali gibalne omejitve, ponavljajoče se poškodbe pri športu ali delu ter nekatere bolezni kot posledica stalnih vnetij.

Naše življenje nam ni všeč.

Posledično imamo na voljo še manj pozornosti, časa in energije za odpravljanje tega nezadovoljstva. Pojavi se še večji občutek neizpolnjenosti in nemoči za odpravo tega stanja, kar lahko povzroči negativno spiralo v smeri depresije.

Posledice pa čutijo predvsem otroci.

Pri njih se lahko pojavi občutek praznine in dvoma o sebi. Ni nekoga, ki bi jih spodbujal k samostojnosti in jih učil prevzemanja odgovornosti. Oče je tisti, ki pošlje otroke v svet. Otroci lahko razvijejo neracionalna vedenja, nerealne predstave o sebi, iščejo pobeg v virtualni svet ali se pa pojavi depresija in nagnjenost k samomoru.

Vprašati se moramo, kaj prenašamo na naslednjo generacijo?

Kako jih lahko kot očetje podpremo, da bodo samostojni, zadovoljni in uspešni?

Na določene stvari ne moremo vplivati.

Lahko pa prevzamemo odgovornost in povečamo vpliv pri vzgoji lastnih otrok skozi večanje zavedanja, kaj moram spremeniti pri sebi, da bodo naši otroci deležni primerne moške energije.

Govorim o močnem, odločnem, stabilnem, odgovornem, srčnem, mirnem in samozavestnem očetu, ki se bo na primer brez kroničnih bolečin zmožen igrati s svojim otrokom, pomagal sosedu pri selitvi ter se čutil dovolj močnega in samozavestnega pri prenašanju tako fizičnih kot psihičnih bremen.

Očetu, katerega pohvala bo dala otroku krila in očetu, katerega NE bo spoštovan.

Takšen oče bo z več samozaupanja in zavedanja bolje naučil svoje otroke prevzemati odgovornost za svoja dejanja in ne zatekanja k izgovarjanju, jim v pravi meri dovolil pridobiti izkušnje v resničnem svetu in jih ne »zavijal v vato«, jih naučil vztrajnosti in ne trme ter dajanja pozornosti živemu in ne ekranom.

Na ta način bo bolje opravil svoje poslanstvo kot oče in otrokom omogočil razviti to pretanjeno zavedanje, kako najti in prevzeti svojo vlogo v svetu, v katerem živimo.

Program je nastal kot posledica izzivov, skozi katere sem se prebijal sam in očetje okoli mene. Z uspešno izpeljanim programom Od slona do panterja sem dobil še boljši vpogled v potrebe in izzive staršev v današnjem času. Še posebej sem se lahko poistovetil z drugimi očeti.

Poiskal sem tiste skupne točke, pri katerih smo imeli podobne izzive. Razdelil sem jih na tri področja:

  • ODPRAVLJANJE OMEJITEV
  • ŠIRJENJE ZNANJA IN VPLIVA
  • KREPITEV MOČI

Ta področja sem na podlagi mojega znanja in izkušenj združil v program.

Rdeča nit programa je metoda AEQ®. Ta nas uči razumevanja in občutenja stanja v telesu, ki primarno vpliva na naše delovanje. Skozi učenje in izvajanje vaj AEQ ter razumevanja metode, boš bolje občutil zakrčenost v telesu, ki se kaže kot kronične bolečine in vzroke za njihov nastanek. Učil se boš sproščati in daljšati mišice, s katerimi si si ustvaril v telesu nekakšen oklep, ki ti je v preteklosti dal zaščito pred negativnimi vplivi iz okolja, danes te pa ovira v doseganju boljšega delovanja – v lahkotnejšem gibanju, v boljšem sprejemanju odločitev in učinkovitejšem doseganju ciljev kot tudi grajenju odnosov.

V programu boš spoznal princip učenja praktičnih gibalnih spretnosti, ki dajejo POMEN temu, zakaj se gibamo ali športamo. Z vitalnimi spretnostmi boš izboljšal učinkovitost in lahkotnost premikanja v nizkih in pokončnih položajih telesa. Uril se boš v nadzorovanju in načinu premikanju telesa, za katero je naše telo narejeno.

Po takšni vadbi se boš počutil sproščeno, umirjeno in ravno prav utrujeno.

Z določenimi gibalnimi spretnostmi lahko intenzivneje razvijamo moč, okretnost in dinamično stabilnost. Na igriv in preprost način povezovanja teh spretnosti, ki mu rečemo COMBO, boš višal obremenitev do te mere, da je bo ta še znotraj tvojega gibalnega znanja in zmogljivosti telesa. Le takšna vadba je na dolgi rok primerna, učinkovita in brez poškodb ali bolečin.

Spoznal in ozavestil boš tudi orodja in načine, kako okrepiti svoj odnos s svojim otrokom in svojimi najbližjimi. Predstavil ti bom, kaj je najvrednejša stvar, ki jo lahko daš svojim otrokom, kako napolnimo bančni račun vsakega odnosa in kako ravnati, ko se otrok vede neprimerno.

Program je najbolj primeren za očete otrok starih med 2. in 15. let. Veselim se vsakega od vas, ki se bo zanj odločil.

Skupaj lahko spremenimo svet na bolje tako, da vsak vsaj za malo spremeni na bolje svoj svet.

To počnemo očetje.

Prijavi se na:

https://www.subscribepage.com/mocni_ocetje

Gregor

Učitelj metode AEQ 1. stopnje

Učitelj AEQ dihanja 1. stopnje

MovNat Level 3 Trainer

Dodaj odgovor