Za gib mi je mar?

Za gib mi je mar je edinstven pristop k vadbi in učenju gibanja, ki temelji na sporočilu, da nam je mar za človekovo naravno in evolucijsko pogojeno gibanje, ki ga izvajamo zavestno in s pozornostjo.

Pristop vsebuje metodo MovNat, s katero učim praktičnega in učinkovitega gibanja v interakciji z zunanjim okoljem in Aeq metodo, s katero ti pomagam večati red in nadzor nad tvojim notranjim okoljem. Oba pristopa zelo prepletata.

Verjamem, da v času, v katerem živimo, oba pristopa omogočata izjemno izboljšanje trenutne kvalitete življenja kot tudi odlično naložbo v kvalitetno starost.

Kdo sem in kaj počnem?

Sem Gregor Marinšek in pomagam tistim, ki se na svoji športni poti ali v vsakdanjem življenju soočajo z gibalnimi omejitvami ali bolečinami, osvoboditi se bolečin, ki ovirajo ali celo onemogočajo njihovo vsakodnevno ali najljubšo gibalno dejavnost. Pomagam jim urediti in boljše nadzirati njihovo gibanje na trajen način.

Sem velik navdušenec nad naravo ter zagovornik športanja in gibanja v tem okolju. Menim namreč, da smo ljudje takšni kot smo, ravno zaradi naše sposobnosti prilagajanju in reševanju zahtev naravnega okolja. Sam sem navdušen alpinist,prosti potapljač in mnogo krat le nem opazovalec lepote narave.

Že nekaj časa vem in čutim, da je moje poslanstvo učiti druge in da je moje področje NARAVNO GIBANJE TELESA, skozi katerega lahko vplivamo na prav vsa področja življenja.

Najprej sem se za ta namen izobraževal na Fakulteti za šport. Skozi svoje delo z mladimi in skozi svojo športno pot sem spoznal, da moje znanje ni dovolj veliko, da bi zmogel celostno pomagati sebi ali drugim. Zato sem postal tudi učitelj naravnega gibanja po metodi MovNat 3. stopnje in učitelj AEQ metode 1. stopnje ter AEQ dihanja 1. stopnje.

TA PRISTOP UREJA IN VEČA NADZOR NAD NAŠIM GIBANJEM – TAKO PRI VSEH ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH KOT PRI GIBANJU ZUNAJ V NARAVI ALI DOMA NA TLEH PRI IGRI Z OTROKI.

Opažam namreč, da je ta osnovni in primarni način premikanja bistven za naše zdravje ter dobro počutje kot tudi temelj vseh naših gibalnih in športnih aktivnosti.

Kako lahko sodelujeva?

Individualni program za izboljšanje naravnega gibanja iz notranjega okolja in v zunanjem okolju.

Tečaj učenja AEQ metode 1. stopnje: osnovni in nadaljevalni.

Šola naravnega gibanja – 3 moduli: osnovni, nadaljevalni in napredni.

Skupinske delavnice naravnega gibanja; 3 ali 6 urne.

Gibalni teambuliding za skupine in podjetja.

Online programi

Blog

Spletni program za močne očete

Izraz moč lahko razumemo na več načinov. Mentalna moč, moč privlačnosti, psihična moč, fizična moč, moč za premagovanja težav in izzivov, moč samopremagovanja, vztrajnost v moči, eksplozivna moč, (po)moč, nemoč, itd. Fizikalno pomeni moč opravljeno delo v danem času, fiziološko zmožnost opravljanja dela, dejanj in premikanja za namen zadovoljevanje potreb sebi in drugim. Praviloma imamo …

ODPRAVA HIMLUNG HIMAL SKOZI OČI UČITELJA AEQ METODE

Doseči nadpovprečen športni rezultat na primeren način zahteva od posameznika določen nivo športno-gibalnega znanja, telesnih sposobnosti in gibalne inteligence. Potrebno je torej povečati širino in globino znanja posameznih gibalnih tehnik oz. spretnosti, povečati nivo aerobnih, motoričnih in mentalnih sposobnosti telesa ter splošno dvigniti ali izkoristiti nek splošni športno-gibalni potencial. Slednjega je možno dvigniti skozi dejavnosti, …

Gremo na Dunaj!

Sporthalle Wien 28. in 29.5.2022 Slovenci smo se, zgodovinsko gledano, veliko hodili izobraževat na Dunaj.  To je naša najbližja svetovna metropola. Ponujam ti priložnost, da se mi pridružiš, na bolj druženju kot izobraževanju, v Sporthalle Wien, ki je edinstven prostor za vadbe v tem delu sveta.. Ja, to je ta prostor, kjer sem se izobraževal …

Kontakt

Piši mi na:

gregor@zagibmijemar.si

ali me poišči na družbenih omrežjih (glej spodaj).